• Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.
Hakkımızda

Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda 28.05.2020 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiştir.

Ticaret Ünvanı

Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.

Ticaret Sicil Müdürlüğü

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Vergi Dairesi

Alemdağ

Vergi Dairesi Numarası

4931235190

Mersis No

0493123519000001

Bağımsız Denetçi

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.