• Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.

Ortaklık Yapısı

Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.’nin 50.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
100%